Resultater

Enkel web-basert oversikt

Eksempel fra ECG247 Portal: Paroksystisk atrieflimmer med tydelig skifte i hjertefrekvens. Varierende avstand mellom hvert QRS-kompleks og manglende p-bølge foran QRS kompleksene.

ECG247 detekterer og kategoriserer automatisk rytmeforstyrrelser

Alle automatisk detekterte rytmeforstyrrelser må alltid verifiseres av lege før start av behandling

Rød

 • Ventrikkeltakykardi ≥30 s
 • Pause >5 s
 • Hjertefrekvens < 30/min (≥30 s)
 • Supraventrikulær takykardi ≥30 s

Orange

 • Atrieflimmer ≥30 s
 • Atrieflutter ≥30 s

Gul

 • Ventrikkeltakykardi  >5 slag og <30 s
 • Supraventrikulær takykardi 15-30 s
 • Hjertefrekvens >180 /min (≥5 min)

Grønn

 • Ventrikulære ekstrasystoler
 • Supraventrikulære ekstrasystoler
 • Sinusarytmi/uregelmessige slag
 • Hjertefrekvens >180 /min (<5 min)
 • Periodiske opptak
 • Manuelle opptak (brukerinitierte)


Vanlige rytmeforstyrrelser

Atrieflimmer

 • Uregelmessig smalkompleks (QRS ≤0,12 s) rytme - varierende avstand mellom QRS-kompleksene
 • Ikke p-bølge foran hvertQRS-kompleks

Atrieflutter

 • Regelmessig smalkompleks rytme
 • «Sagtannet» grunnlinje (atriefrekvens ofte ca. 320 /min)
 • Ofte 2:1 (evt. 3:1) overledning til ventriklene og stabil ventrikkelhastighet 160 /min

Supraventrikulær takykardi

 • Regelmessig rask (120-250 /min) smalkompleks rytme
 • Ikke synlig p-bølge

Ventrikkeltakykardi

 • Regelmessig rask (>100 /min) bredkompleks (QRS >0,12 s) rytme
 • Ikke synlig p-bølge

Supraventrikulær ekstrasystole

 • Prematurt slag
 • P-bølge med endretutseende
 • Normalt QRS-kompleks

Ventrikulær ekstrasystole

 • Prematurt slag
 • Ingen p-bølge
 • Bredt QRS-kompleks (>0,12 s)


ECG247 Portal - demonstrasjon

Test gjerne løsningen med vår demo

Log inn med tel +47 111 11 111
Og engangskode (OTP) 111111

Login i demo-løsningen

Personvern Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Klikk «OK» for å samtykke. Mer info